12/10/08

Para facer efectivo o dereito dos pacientes a seren atendidos no idioma do País, A Mesa pola Normalización Lingüística da zona de Lugo está a fomentar as reclamacións individuais para que o Servizo Galego (?) de Saúde exerza como tal.

A reclamación individual é o que todo o mundo ten que levar xa da casa cando vai ao hospital para cando o atendan en español. Vale tanto para ir de paciente como para ir de acompañante, ou simplemente a pasar o día por alí... Podes descargar a túa, cubrila e presentala.

A evolución das respostas recibidas por parte da Administración é bastante interesante. Partiuse da manifestación da suposta inexistencia de demanda, a presentar desculpas.

Aquí tes algunhas das cartas recibidas.


Sem comentários: