30/12/08

Pola galeguización da Estación de Autobuses


A estación de autobuses da capital lucense non só ignora a lingua galega, senón que mesmo proporciona exemplos aberrantes de vulneración da legalidade lingüística en materia toponímica: Feria del Monte, Piedrafita, Orense...


O galego non existe na megafonía, e alí ten sede unha suposta "Jefatura" provincial de transportes da Xunta de Galicia.


Desde A Mesa pola Normalización Lingüística da zona de Lugo-centro tense tentado establecer infrutuosamente contacto en numerosas ocasións co xerente responsábel da xestión da Estación. A situación prolóngase no tempo e é hora de denunciar publicamente esta vulneración flagrante dos dereitos lingüísticos.


Nos próximos días terán lugar diversos actos públicos de denuncia.